Angrerett
Alle produkter har 14 dagers returrett som løper fra den dato varene ble mottatt. Skulle du angre på kjøpet, kan du returnere varene til adressen nedenfor. Ved returnering, må produktene være i samme stand som da du mottok dem. Brukte produkter kan ikke returneres. Du mister retten til å returnere varen hvis du behandler den på en måte som reduserer varens salgsverdi.

Hvis du har kjøpt produkter via en internettbutikk, vil du som regel ha rett til å returnere varen. Dette må i så fall gjøres innen 14 dager etter at du mottok den. Du kan returnere et produkt ved å sende det til følgende adresse:

Babysjarm
Stronda 4
4329 Sandnes
Norge

Benyttes angreretten i forbindelse med en handel, vil kjøpesummen bli kreditert den konto som ble registrert i forbindelse med kjøpet. Pengene vil bli utbetalt så snart som mulig etter at vi har mottatt varen(e), forutsatt at varen(e)s tilstand tilfredsstiller kravene i angrerettsbestemmelsen. Kjøper er ansvarlig for fraktkostnadene ved returnering av varen.

VIKTIG! Det er ingen angrerett på produkter som er produsert eller tilpasset personlige krav, hvis produksjonen allerede er iverksatt. Dette gjelder hvis du har akseptert at Babysjarm.no skal starte produksjonen eller tilpasningen av varene innenfor tidsfristen for angreretten. Ved å akseptere kjøpsbetingelsene i forbindelse med bestillingen av et produkt, aksepterer du også at produksjonen av produktet kan starte innen angrefristen er utløpt, og angreretten faller bort. Alle personlige produkter fremstilles etter spesialbestilling og er altså omfattet av denne klausulen.

Reklamasjonsrett
I henhold til kjøpsloven gjelder to års reklamasjonsrett, som omfatter fabrikasjons- og materialfeil som oppstår ved normal bruk av det aktuelle produkt. Skade på produktet som skyldes feil bruk, hådtering, tilpasninger eller grovt misbruk fra brukerens side, er ikke dekket av reklamasjonsretten. Reklamasjon på feil og mangler, som bør oppdages ved normal undersøkelse av varen, må meddeles Babysjarm i rimelig tid etter at varen er mottatt. Varen kan returneres for reparasjon, bytting eller etter avtale om evt. kreditering. I reklamasjonssaker dekker Babysjarm normale omkostninger ved returnering av varen. Ved feil, mangler eller evt. uteblitte leveranser, bes henvendelse rettet til:

Babysjarm.no
Stronda 4, 4329 Sandnes
E-post: kundeservice@babysjarm.no

Hvis reklamasjonsretten benyttes, kan varene returneres til adressen ovenfor. Det er ikke et krav, men ekspederingen går raskere hvis fyldestgjørende informasjon følger forsendelsen, eksempelvis kopi av ordrebekreftelse, registreringsnummer, bankkontonummer for evt. refusjon, kopi av evt. korrespondanse mv.